Proszę wybrać język / Kraj Montażu

Witamy! Jesteś:
Dane kupującego oraz adres instalacji

Dane dot. blatu

Data faktury:
 

Warunki gwarancji

  1. W celu aktywowania swojej gwarancji użytkownik musi przedstawić dowód zakupu. Gwarancja jest ważna po jej zarejestrowaniu online w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Od 1 lipca 2009 r. firma Cosentino oferuje 10-letnie, 15-letnie lub 25-letnie gwarancje na swoje produkty. Prosimy o przeczytanie warunków gwarancji w celu zapoznania się z dalszymi szczegółami.
  2. Firma Cosentino nie zajmuje się wykonywaniem blatów, lecz jest producentem materiałów do ich wykonania, dlatego w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki do zastosowania gwarancji oferowanej przez firmę Cosentino, dostarczone zostaną wszystkie materiały niezbędne do wymiany blatu, jednakże firma Cosentino nie pokryje kosztu wytworzenia ani montowania produktu.
  3. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek wytwarzania lub montowania produktu, ponieważ takie czynności nie są wykonywane przez firmę Cosentino.
  4. Aby ten formularz został pomyślnie zatwierdzony:
    • Wszystkie pola muszą zostać wypełnione czytelnie, a podane informacje muszą być dokładne.
    • Formularz należy wypełnić i przesłać w ciągu 6 miesięcy od momentu zakupu produktu.
  5. Należy zachować dowód zakupu i uważnie przeczytać ulotkę gwarancyjną i warunki.

In compliance with the General Data Protection Regulation, the information provided will be added to a file belonging to COSENTINO, S.A.U, with registered address Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería) for warranty management and customer service purposes. The legal basis for this processing will be the consent provided via the said Warranty processing request. For this purpose, your data will be kept for 25 years after the relationship ends; this is to meet the company’s legal obligations. Likewise, your data will be used to remain in contact with you in order to provide you with information about the use and safety considerations of COSENTINO products. The legal basis for this processing is the legitimate interest of the data controller in keeping the user up to date about the products they have acquired. For this purpose, your data will be kept for 25 years after the relationship ends; this is to meet the company’s legal obligations. You may exercise your rights to access, rectification, suppression, opposition, limitation of processing and portability at any time by writing to the address provided above or sending an email to our Data Protection Officer at gdpr@cosentino.com, attaching a copy of your DNI or other equivalent document and specifying your request. Similarly, if you believe your data have been inappropriately processed, you have the right to submit a complaint to the Spanish Data Protection Agency (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.aepd.es).