Proszę wybrać język / Kraj Montażu

Witamy! Kim jesteś?:
Dane kupującego oraz adres instalacji

Informacje na temat materiału

Data faktury:
 

Warunki gwarancji

  1. W celu aktywowania swojej gwarancji użytkownik musi przedstawić dowód zakupu. Gwarancja jest ważna po jej zarejestrowaniu online w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu. Od 1 lipca 2009 r. firma Cosentino oferuje 15-letnie lub 25-letnie gwarancje na swoje produkty. Prosimy o przeczytanie warunków gwarancji w celu zapoznania się z dalszymi szczegółami.
  2. Firma Cosentino nie zajmuje się wykonywaniem blatów, lecz jest producentem materiałów do ich wykonania, dlatego w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki do zastosowania gwarancji oferowanej przez firmę Cosentino, dostarczone zostaną wszystkie materiały niezbędne do wymiany blatu, jednakże firma Cosentino nie pokryje kosztu wytworzenia ani montowania produktu.
  3. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek wytwarzania lub montowania produktu, ponieważ takie czynności nie są wykonywane przez firmę Cosentino.
  4. Aby ten formularz został pomyślnie zatwierdzony:
    • Wszystkie pola muszą zostać wypełnione czytelnie, a podane informacje muszą być dokładne.
    • Formularz należy wypełnić i przesłać w ciągu 6 miesięcy od momentu zakupu produktu.
  5. Należy zachować dowód zakupu i uważnie przeczytać ulotkę gwarancyjną i warunki.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że dane osobowe zostaną dodane do bazy należącej do COSENTINO, S.A.U, o zarejestrowanym adresie Ctra. Baza a Huércal - Overa, Km. 59 - 04860 Cantoria (Almería) i będą przetwarzane w celu zarządzania gwarancją i obsługą klienta. Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgoda udzielona za pośrednictwem niniejszego zgłoszenia gwarancji. Dane będą przechowywane przez okres 25 lat po zakończeniu relacji; ma to na celu wypełnienie zobowiązań prawnych firmy. Dane zostaną także wykorzystane w celu możliwości kontaktu i dostarczenia informacji na temat użytkowania i bezpieczeństwa produktów COSENTINO. Podstawą prawną tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych w zakresie informowania użytkownika o produktach, które nabyli. W tym celu dane będą przechowywane przez 25 lat po zakończeniu relacji; ma to na celu wypełnienie zobowiązań prawnych firmy. W każdej chwili użytkownik może wykorzystać swoje prawa i zażądać dostępu, korekty, wycofania, zastrzeżenia, ograniczenia lub przeniesienia danych, kierując pisemny wniosek na adres wskazany powyżej lub do inspektora ochrony danych osobowych pod adresem gdpr@cosentino.com, przesyłając kserokopię dokumentu tożsamości lub równoważnego dokumentu i precyzując żądanie. W przypadku naruszenia prawa do ochrony danych osobowych, skarga może zostać złożona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).