Изберете език / Държава на реализация на монтажa

Добре дошли, ви сте:
Данни и адрес на купувача

Данни за кухненския плот

Дата на фактура:
 

Гаранционни условия

  1. За да влезе в сила гаранцията, потребителят трябва да представи документ, доказващ покупката. Гаранцията е валидна след онлайн регистрация в рамките на 6 месеца от покупката. От 01 юли 2009 г. Cosentino предлага 10, 15 или 25 години гаранция за своите продукти. Моля, прочетете гаранционните условия за повече подробности.
  2. Тъй като Cosentino реално не произвежда плотове, но доставя материала за тях, в случай, че са удовлетворени условията за прилагане на гаранцията, предлагана от Групата, ще бъде осигурен целият необходим материал, за да замени плота; но цената на производството и монтирането на продукта няма да бъде покрита от Cosentino.
  3. Гаранцията не покрива дефекти, получени при производството или монтирането на продукта, тъй като тези операции не се извършват от Cosentino.
  4. За да бъде одобрен настоящият формуляр за регистрация:
    • Всички полета трябва да бъдат попълнени ясно и предоставената информация трябва да бъде точна.
    • Формулярът трябва да бъде попълнен и подаден в рамките на 6 месеца от закупуването на продукта.
  5. Пазете вашия документ за покупка и прочетете внимателно листовката за гаранция и гаранционните условията.

In compliance with the General Data Protection Regulation, the information provided will be added to a file belonging to COSENTINO, S.A.U, with registered address Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería) for warranty management and customer service purposes. The legal basis for this processing will be the consent provided via the said Warranty processing request. For this purpose, your data will be kept for 25 years after the relationship ends; this is to meet the company’s legal obligations. Likewise, your data will be used to remain in contact with you in order to provide you with information about the use and safety considerations of COSENTINO products. The legal basis for this processing is the legitimate interest of the data controller in keeping the user up to date about the products they have acquired. For this purpose, your data will be kept for 25 years after the relationship ends; this is to meet the company’s legal obligations. You may exercise your rights to access, rectification, suppression, opposition, limitation of processing and portability at any time by writing to the address provided above or sending an email to our Data Protection Officer at gdpr@cosentino.com, attaching a copy of your DNI or other equivalent document and specifying your request. Similarly, if you believe your data have been inappropriately processed, you have the right to submit a complaint to the Spanish Data Protection Agency (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.aepd.es).